Groepen & training

Jongeren

Besloten groepstrainingen in het Voortgezet Onderwijs:

Leren omgaan met faalangst
Laat je kennen

Voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs bied ik trainingen aan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het gaat om onderwerpen als vermijdingsgedrag, onzekerheid, grenzen, faalangst of perfectionisme. Zaken die een grote invloed hebben op het welzijn en de beleving van leerlingen en die doorwerken in de schoolresultaten.
Na aanmelding vindt een intake plaats met de leerling en zijn of haar ouders om te bepalen of de training geschikt is.
Een training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur en wordt onder lestijd gegeven. Er wordt vooral veel geoefend. Door middel van ervaringsgerichte oefeningen, allerlei spelvormen of het uitspelen van bestaande situaties die spannend zijn. In een veilige omgeving krijgen leerlingen zo de ruimte om zichzelf beter te leren kennen en nieuwe vaardigheden aan te leren.

In samenspraak met de leerlingen worden ook specifieke thema’s uitgewerkt. Hier doe ik een beroep op de eigen wijsheid van de leerling. Wat weet jij over dit thema, dat belangrijk is om het over te hebben. En vaak is dat al heel veel. Dat wordt dan direct zichtbaar. Het is heel mooi om te zien hoe jonge mensen groeien als ze beseffen dat ze daarop mogen vertrouwen.
De ervaring leert dat er na afloop vaak een of twee wezenlijke zelfinzichten zijn waarmee ze echt zelf verder kunnen. Hierdoor stappen ze met iets meer zelfvertrouwen de wereld in. En laat dat nou net genoeg zijn om dat wat je lastig vindt, toch te doen. Fouten en plezier maken mag!

Volwassenen

Stemexpressie

Voor groepen verzorg ik in opdracht allerlei vormen van stemexpressie. Het verlangen naar expressie is een van de basisbehoeftes van de mens. De stem is een prachtig middel om uiting geven aan wat er in je leeft. De stem gaat voorbij aan de woorden. Daardoor kun je een heel diep gebied aanboren, in de bron daarvan ligt de ziel. In de stem kun je je ziel horen klinken. Dat is prachtig en ook heel kwetsbaar. Je wordt direct zichtbaar en hoorbaar. Wat er ook is, hoe je ook zingt, hoe bevrijdend dat is kun je alleen maar ervaren door het zelf te doen.

Nieuw:

Je stem laten horen

introductie workshop Stemexpressie

Mantra’s zingen