Coaching

Als je vast loopt in je leven, doe je vaak al een tijdje iets anders dan wat je echt verlangt. Op een gegeven moment zie je dat wel, maar soms ben je niet bij machte om dit te veranderen. Dat is vaak het moment dat je hulp zoekt. Je wilt het wel anders, maar weet niet
hoe.

Ik kan je helpen bij het onderzoek naar wie je bent, wat je verlangt en hoe je dat volgt. Daarvoor is het nodig dat je uit je comfortzone stapt. Ongemakkelijk, kwetsbaar, vaak juist die dingen waar je het liefst met een boog om heen loopt. Samen zoeken we dat op en kijken we wat daarin verborgen ligt.

Om je zo kwetsbaar te tonen is het van belang dat je je veilig voelt. Ik wil je die veilige plek bieden. Door je niet te veroordelen en je grenzen te respecteren. Dat vraagt om een goede afstemming en om echt contact.

Jouw ervaring is uitgangspunt in de coaching. Daarbij maak ik gebruik van lichaamswerk, ontspanningsoefeningen, systemisch werk en stemexpressie. Mijn coaching is maatwerk en deze vormen zijn middel en nooit een doel op zich. Ik kijk wie jij bent en wat je nodig hebt om te kunnen groeien.

Volwassenen

Individuele coaching lichaamswerk en stemexpressie

In een veilige setting wijs ik je de weg naar je lichaam en nodig je uit je stem te laten horen vanuit het diepste dat je kent. Het gaat over toestaan, loslaten en vrijer worden. Dan ontvouwt zich iets….

In deze bedding kun jij onderzoeken wat er in je leeft. Wat je beweegt, waar het stagneert, waar je overleeft, wat je de adem be neemt, waar je kracht zit, hoe je die er onder houdt, of ervaar je hoe je jezelf overschreeuwt, onzichtbaar maakt, niet krijgt wat je verlangt…

Wat er uit komt is altijd verrassend, en is van te voren niet te voorspellen. Een zeer krachtige werkvorm die verlangen voelbaar maakt en bevrijdend werkt.

Bezield ouderschap

zie Counseling & advies