Counseling & advies

Een counselor is een raadgever. Ik verzorg counseling in opdracht van het voortgezet onderwijs. Ik begeef mij in de driehoek tussen leerling, ouders en school. Counseling is effectief omdat er vaak maar een korte interventie nodig is om iets vlot te trekken. Daarmee draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het welzijn van haar leerlingen. Bijkomend voordeel is dat problemen niet groter worden en verwijzing naar jeugdzorg vaak voorkomen wordt.

Ik coach leerlingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De problematiek is ook altijd school gerelateerd. Vaak is dat de aanleiding voor aanmelding. Onzekerheid, vermijdingsgedrag, faalangst, perfectionisme, dit soort dingen zie ik veel. In de begeleiding zoek ik altijd naar de potentie in een leerling, naar wat er wel is en probeer dat deel aan te spreken, zodat het kan groeien. Een kort traject is meestal voldoende om een leerling weer op weg te helpen.

Door mijn onafhankelijke rol kan ik ook lastige, en daardoor vaak onuitgesproken, zaken op tafel leggen. Mijn ervaring is dat dit meestal wordt geaccepteerd en dat het zelfs vaak een opluchting is. Als daarmee het probleem in de openheid én op de juiste plek ligt, verschuift er vaak al veel.

Voor groepjes leerlingen met soortgelijke problematiek, maak ik trainingen op maat.
Zie Groepen & training

Volwassenen

Bezield ouderschap

Hulp aan ouders van jongeren die (dreigen te) ontsporen. Er is al jarenlang zorg om een kind in het gezin. Vaak is er sprake van enige vorm van psychiatrische problematiek, verslaving of criminaliteit en vaak hebben deze jongeren ook jarenlang knel gezeten in een schoolsysteem dat niet bij hen aansloot. Je ziet je kind in nood, hoe deze niet begrepen wordt en toch zie je gebeuren dat het misgaat

Het vraagt al jullie energie en aandacht. De andere gezinsleden schikken zich en lopen op eieren. Tot een punt dat het niet langer gaat. Soms komt er (noodgedwongen) hulp voor je kind. Dat geeft opluchting. Eindelijk erkenning. Maar hoe zit het met jou? Nu pas merk je hoe moe je bent, hoe je jezelf en elkaar uit het oog bent verloren. Er zijn gevoelens van machteloosheid, schaamte en schuld. Waar ligt jouw verantwoordelijkheid en wat moet je loslaten. De coaching richt zich op jullie als echtpaar, als mens. Hoe gaan jullie verder met je leven? Wat is jouw antwoord